Garantija

 • Kiekvieno gaminio naudojimo sąlygos paaiškintos jo instrukcijoje.

  Prieš pradedant naudoti įsigytą įrenginį būtina perskaityti instrukciją ir ja vadovautis.

   

  Pageidautina, kad prekę garantiniam aptarnavimui Pirkėjas pristatytų į garantinį servisą pilnos komplektacijos ir originalioje pakuotėje. Bet kuriuo atveju prekę būtina pristatyti tokios komplektacijos, kad ją būtų galima įjungti (turi būti pateikiama prekė ir jos maitinimo šaltinis).

  Pristatant prekę į garantinį servisą, būtina pateikti visus gamintojo prie prekės pridėtus dokumentus, prekės pirkimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą), bei prekės garantinį pasą, kuris buvo pateiktas su preke.

   

  Atkreipiame dėmesį, kad:

  Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį servisą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;

  Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką;

   

  Garantinio aptarnavimo sąlygos:

  1.  Garantija suteikiama ir galioja nuo gaminio įsigijimo dienos visą numatytą laikotarpį. Garantijos laikotarpiu NEMOKAMAI pakeisime dalį ar dalis, kurios pagamintos iš nekokybiškų medžiagų, nekokybiškai pagamintos arba netinkamai sumontuotos, ar visi šie atvejai kartu.

  2. Garantija netaikoma gedimams, kurių priežastys:

      * Darbo instrukcijų nesilaikymas;

      * Aplaidi priežiūra ir remontas (pvz.: prijungus įrangą prie netinkamos srovės arba įtampos);

      * Pažeidimams dėl agresyvios aplinkos poveikio (pvz.: cheminės medžiagos, valymo priemonės);

      * Konkrečios aplinkos sąlygos (pvz.: įtampos nestabilumas linijoje, perteklinė įtampa arba netvarkinga instaliacija bendrai iki produkto pajungimo);

      * Gedimai dėl neteisingo karbiuratoriaus sureguliavimo;

      * Normalus nusidėvėjimas naudojant (pvz.: detalėms ir mechanizmams ar jų grupėms);

      * Akivaizdi perkrova dėl ilgalaikio gaminio naudojimo maksimaliu greičiu (pvz.: buvo viršytas įrangos pajėgumas);

      * Nepatvirtintų pjovimo įrangos elementų naudojimo;

      * Jėgos naudojimas, neteisingas naudojimas, avarijos (pvz.: kai įranga tyčia sugadinta; sugadinimai atsirado dėl susilietimo su pašaliniais daiktais (pvz., smėliu arba akmenimis) arba dėl panašių medžiagų, įtakos);

      * Gedimai dėl perkaitimo, esant užterštoms variklio aušinimo briaunoms, kanalams;

      * Savavališkas remontas ir reguliavimas;

      * Netinkamų ar neoriginalių dalių naudojimas, jei jos buvo gedimo priežastimi;

      * Netinkamo ar seno kuro naudojimas;

      * Gedimai dėl gaminio naudojimo komerciniams tikslams ar nuomai.

  3. Įprasti valymo, reguliavimo ar priežiūros darbai nėra kompensuojami pagal šias garantijos sąlygas.

  4. Gaminių akumuliatoriams, baterijoms suteikiama 6 mėnesių garantija.

  5. Klientas, kreipdamasis dėl gaminio aptarnavimo, privalo pateikti užpildytą garantijos pasą kartu su pirkimą įrodančiu dokumentu (kasos čekis, sąskaita ar pan.) Garantijos pasas, kurio bent viena skiltis nėra užpildyta arba kuriame nėra pardavėjo rekvizitų, negalioja. Garantijos pasas be pirkimą įrodančio dokumento teisės į garantinį aptarnavimą nesuteikia.

  6. Garantinį remontą atlieka tik gamintojo arba jo atstovo įgalioti serviso centrai arba garantiniu laikotarpiu profilaktines apžiūras bei reikalingus darbus atlieka tik pardavėjo specializuotas servisas vadovaudamasis gamintojo rekomendacijomis.

  7. Sutartyje numatoma, kad dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg. svorio) ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti pirkėjas veža savo sąskaita.

  8. Garantija negalioja, jei produkto serijos numeris buvo pašalintas, ištrintas, ištaisytas,pakeistas arba yra neįskaitomas ar kt.

   

  Įrankių garantinį ir pogarantinį servisą atlieka servisas:

  Pramonės pr. 25, Kaunas tel. 861435162